Untitled Document

کتابخانه بانو امین(ره)

تغییر اندازه فونت

A+ | A- | Reset
اوصاف پنج گانه که در تقویت روح بایستی مراعات نمود ساخت PDF چاپ ارسال به دوست

اوصاف پنج گانه که در تقویت روح بایستی مراعات نمود
اگر خواهی روحانیت تو بزرگ شود و عقل تو قوی گردد بسیار مراعات و مدامت کن بر پنج چیز:
نخستین : سکوت و کم حرفی را شعار خود گردان زیرا کم حرف زدن فوائد زیادی در بر دارد ، در حدیثی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سکوت را در ردیف یکی از اوصاف اولیاء الله تعالی بشمار می آورد ، چنان چه فرمود: ( اولیاء الله ساکتند و سکوت آنها فکر است) در حدیث دیگر ( تفکر ساعه خیر من عباده ستین سنه) یک ساعت فکر نمودن در عظمت کبریائی و در خلقتهای الهی بهتر است از شصت سال عبادت . و شکی نیست که آدم پر گو فکرش کم است انسان تا ساکت نباشد نمی تواند فکر کند ، پس کم گوئی مقدمه فکر است و کم حرف زدن عقل را زیاد می کند و قلب را جلاء می دهد و انرژی بدن و قوه مغناطیسه باطنی را نگاه می دارد.
و در اخبار است (من حفط لقلقه ، و تنتنه، و زبزبه دخل الجنه) کسی که زبان و شکم و فرجش را حفظ کند داخل بهشت می گردد.
دوم: از صفات بسیار خوب کم خوردن است ، در حدیث است که در شب معراج خطاب شد بپیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ( یا احمد العبد اذا جاع و حفظ لسانه علمه الحکمه فان کان کافراً یکون حکمه حجه علیه وبالا و ان کان مومناً یکون حکمه نوراً و برهاناً و شفاء و رحمه و ابصره دقائق العلم حتی لا یدخل علیه شیطان و اعمله ما لم یکن یعلم و اعلمه عیوب نفسه حتی یشغل بها عن عیوب غیره).
خداوند در شب معراج بحبیب خود خطاب فرموده ، کسی که کم خورد و کم حرف زند بوی حکمت می آموزم، اگر کافر است حکمت و شناختن حقیقت اشیاء حجت می شود بر او وبالش می گردد ، و اگر ایمان دارد حکمت نور و ضیاء و برهان او می شود و رحمت و شفاء او می گردد ، و بذره های موجودات وی را بینا می گردانم تا آن که از شر شیطان محفوظ ماند ، و آن چه نمی داند بوی می آموزم و باو می فهمانم عیوب نفس خودش را تا آن که در مقام اصلاح آن بر آید و از عیوب دیگران صرف نظر نماید.
سوم: کم خوابی و شب زنده داری است و مشغول بذکر و مناجات با قاضی الحاجات است در حدیث قدسی است : ( دروغ می گوید کسی که ادعای دوستی من می کند و شب می خوابد و با من مناجات نمی کند).
دوست البته طالب مناجات و راز و نیاز با دوست خود است پس لازمه دوستی با حق تعالی این است در شب که چشم ها در خواب است وقت را غنیمت شمارده با او خلوت نماید.
کم خوابی و کم خوراکی اگر چه قدری از قوای طبیعی و بدنی می کاهد لکن نفس را قوی می گرداند ،و  روح را جلا می دهد ( کم خور و کم خواب و کم آزار باش).
چهارم: عزلت و کناره گیری از خلق است که فوائد بسیار در بر دارد ، خصوصاً در این دوره ای که بس فساد اخلاق بین مردم شایع گردیده و همین طوری که در علامت آخرالزمان گفته اند کار زشت در نظر مردم زیبا گردیده ، و کار خوب زشت می نماید ، واقعاً معاشرت نمودن با چنین مردمی و مراوده با خلق این زمان نه همین ضرر بامور اخروی زند بلکه دنیا و آخرت انسان را فاسد می گرداند ، بلکه اصلاً راحتی و آسایش را می گیرد.
در روایتی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بثابت بن اعین فرموده: ای ثابت تو را چه کار با مردم اگر جمیع مردم جمع شوند و بخواهند لقمه نانی یا شربت آبی بگلوی تو برسانند و خدا نخواهد نتوانند ، و بعکس اگر خدا بخواهد آن را بحلق تو رساند و تمام مردم جمع شوند که نگذارند نتوانند. پس از خلق عاجز چه نظر داری ( اگر تیغ عالم بجنبد زجای نبرد رگی تا نخواهد خدای).
پنجم: دوام ذکر و یاد اوست ، در قرآن مجید است (اذکرونی اذکرکم) مرا یاد کنید تا من نیز شما را یاد کنم خداوند در حدیث قدسی فرموده: ( ای اهل زمین فریب دنیا را نخورید و بشتابید بسوی دار کرامت و با من هم نشین و هم صحبت گردید و از من بخواهید تا با شما انس گیرم).
و باید دانست که قدمی بسوی معرفت نمی توان برداشت مگر بمراعات نمودن باین امور پنج گانه که گفته شد، زیرا کم خوردن و کم خوابیدن باعث صفای ذهن می گردد ، کم حرف زدن و گوشه گیری و عزلت مقدمه فکر است ، مداومت بر ذکر حق تعالی سبب محبت و انس بوی می گردد وقتی انسان بر این امور مداومت نمود بقدر استعداد و قابلیتش نور علم و دانش بقلب وی افاضه می گردد و معرفت پیدا می نماید.