Untitled Document

کتابخانه بانو امین(ره)

تغییر اندازه فونت

A+ | A- | Reset
روی سخن به بانوان ساخت PDF چاپ ارسال به دوست

روی سخن به بانوان محترم
ای خواهران عزیز اگر طالب سعادت و خوشبختی می باشید هرگز پیرامون خرافات نگردید ،اگر دین دار هستید آن چه از دین نیست داخل در دین نکنید ، در هر کاری موقعیت وظیفه دینی خود را بفهمید هر چه بسر انسان می آید از روی جهل و نادانی است ، بعضی از زنها پایه تقدس آنها روی وسواس است اگر تو پای بند اسلامی کجا اسلام فرموده مسلمانها را نجس بدانی؟ معلوم می شود خودت نجسی که مسلمان را نجس می دانی ، کجا در فقه اسلام گفته شده چندین دفعه دستت را در آب فرو کن و مثل ماهی در آب بغلط و این قدر برای وضوء و غسل در آب بازی کن که نمازت قضا شود، آن وقت بفتوای اکثر مجتهدین نه وضو و غسلت صحیح است و نه نمازی که با این وضو و غسل می خوانی و از روی وسواس این قدر تکبیره الاحرام و کلمات را مکرر کنی که صورت نماز بهم خورد.
آیا نشنیده ای که فقهاء گویند عمل وسواسی باطل است ، آیا فکر نمی کنی و تامل نداری در فقه اسلام که تمام احکام آن روی میزان عقل و منطق استوار گردیده حرکاتی که از وسواسی سر می زند از هیچ دیوانه و سفیهی سر نمی زند ، البته می توان گفت وسواس نوعی از جنون و دیوانگی بشمار می رود.
ای خانم وسواسی با خود فکر کن اگر یک نفر اروپائی حرکات تو را راجع بوسواس ببیند درباره شرع اسلام چه فکر می کند ، آیا دین اسلام را مسخره نمی کند ، آیا مسلمانها را توهین نمی کند ، ببین باین عمل شنیع چه لطمه بزرگی باسلام می زنی.
فلان خانم در تطهیر دست و صورت و وضوء چنان در آب غوطه می خورد  و آب بازی می کند که نمازش قضا می شود ، و در تطهیر لباس بقدری اسراف می نماید و اوقات شریف خود را که می توان سعادت دنیا و آخرت بآن تامین نمود تضییع می نماید و از طریق عقل و شرع خارج می شود.
خواهر ببین در اینجا چند گناه مرتکب شده ای ، نخستین که از همه بدتر است بدعت در دین گذاشته ای ، زیرا هر چه از دین نیست داخل در دین نمودن بدعت است ، و کسی که بدعت در دین گذارد مرتکب گناه کبیره شده است، بلکه اگر غرضش بدعت باشد از دین خارج می گردد و نجس می شود. دوم اسراف نموده ای البته لباسی که بسیار شسته شود زود کهنه می شود و اسراف در مال خود کرده ای و اسراف یکی از گناهان کبیره بشمار می رود بلکه تبذیر کرده ای و باین عمل ردیف و هم شئون شیطان گشته ای در قرآن مجید است: « ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه لکنود». (38) همین طوری که شیطان از امر حق تعالی سرپیچید و کافر شد تو نیز کفران نعمت حق تعالی می کنی و تبذیر در مال و جان خود می نمائی ، سوم در این زمینه ظلم بخود و خدمتگذاران خود می کنی ، مخصوصاً در زمستان هوای سرد و آب یخ بایستی چه قدر لباس در آب سرد فشرده شود برای این که خانم بدلتان بچسبد.
تمام اینها روی اصل نادانی است ، آدم وسواسی هیچ وقت نه لباس خوش دوخت و قشنگ می پوشد ، و نه راحت زندگانی می کند و نه با مردم براحتی و آسایش معاشرت می ناید ، زیرا همیشه مضطرب است مبادا نجس شود.
چه قدر زندگانی برای وسواسی سخت می شود نه از عملش لذت می برد، نه برای کارش مزد و پاداشی است، عقلاء وی را مذمت و سرزنش می نمایند، زیرا که عبادت خود را ضایع می کند و بدرجه قبول    نمی رسد ، برای این که بر خلاف حکم عقل و فرموده شرع عمل می نماید.
در مال و جان خود اسراف می کند، خود و دیگران را در مهلکه می اندازد ، پناه می بریم بخدا از شر شیطان لعین که هر کسی را از راهی فریب می دهد.
خواهر اگر خواهی این صفت بد از تو دور شود برنامه کار خود را عوض کن ، اطباء جسمانی گفته اند هر مرضی را بایستی بضدش معالجه نمود ، در امراض روحانی نیز علمای اخلاق همین طور دستور داده اند پس بایستی مدتی بنای کار خود را بر نجاست بگذاری ، یعنی با خود بگوئی می خواهم نجس باشم،و فرضاً اگر عادت داشته ای ده مرتبه دست خود را در آب فرو کنی ، اول نه دفعه مثلاً فرو بر ، بعد هشت دفعه بهمین ترتیب کم کن تا آن که عادت شوم را از خود زائل گردانی.
اشتباه نشود نمی گویم بایستی مراعات نجاست و طهارت نشود زیرا یکی از شرایط عمده نماز تطهیر بدن و لباس است در قرآن مجید فرموده:« ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین» خدا دوست می دارد توبه کنندگان را و دوست می دارد تطهیر کنندگان را ، اگر سر سوزنی نجاست در لباس یا بدن نماز گذار باشد نمازش باطل است، مقصود این است که اعمال خود را مطابق دستور العمل شرع مطهر بدون کم و زیاد قرار دهی تا آن که نتیجه کامل عاید تو گردد.
افراط و تفریط در هیچ کاری خوب نیست سعی کن در همه کار مراعات حد وسط نمائی ، و میزان اعتدال همان قانون شرع است که حد وسط در تمام افعال و اعمال حرکات ما را بخوبی تعیین فرموده ، عقل انسان بدون چراغ شرع سعادت خود را نمی تواند احراز نماید ، عقل خود را براهنمائی شرع بکار بینداز تا رستگار گردی ، و بسعادت دنیا و آخرت فائز گردی انشاء الله تعالی.
هر کس خواهد عملی که در دست اوست خوب انجام گیرد و نتیجه صحیح از آن گرفته شود بایستی در تمام جزئیات عمل رجوع نماید بآن نقشه ای که موسس و استاد در دسترس وی گذارده و ذره ای در آن تصرف ننماید.
مثل این که معمار نقشه  ای برای عمارت می کشد و بدست عمله جات می دهد اگر مطابق آن نقشه عمل شود البته عمارت عالی با شکوهی تحقق می پذیرد واگر ذره ای بمیل خودشان بر خلاف دستور معمار عمل شود مسلماً عمارت ضایع یا ناقص می گردد و چنین است تمام صنایع که اگر روی میزانی که موسس بنا نهاده عمل شود بنتیجه می رسد و گر نه خراب و ضایع می گردد.
معمار دین اسلام رسول اکرم صلی الله علیه و آله است از طرف حق تعالی و نقشه آن قرآن است که در دسترس مسلمانها گذاشته و مجری آن خلفاء آن بزرگوارند اگر خواهی امور دین و دنیای تو تامین گردد سعی کن که سر سوزنی از تعلیمات قرآن و فرمایشات ائمه اطهار تجاوز ننمائی و بمیل و سلیقه خود نه ذره ای کم کنی در دین و نه ذره ای زیاد نمائی.
آیا نمی دانی که دین مثل معجون و دوائی ماند که طبیب و پزشک دستور می دهد که بایستی در تداوی بمقدار معینی و بدون کم و زیاد استعمال شود و اگر سر سوزنی کم و زیاد شود علاوه بر این که بحال مریض سود ندارد ضرر می رساند انبیاء اطباء روحانی اند که در شفای امراض مزمنی که در روح و قلب بشر ریشه دوانیده شفا یابد.
اگر خواهی روحانیت تو کامل گردد و موفقیت پیدا کنی ، پس از آن که شرائط و آداب ظاهر نماز را مراعات نمودی کاری کن که روح و حقیقت نماز را دریابی ، فکر کن تاسیس نماز برای چیست ، آیا غیر از این است که روح و دل تو در نماز متوجه بحق تعالی گردد وقتی چنین کردی قرب و منزلتی در نزد حق تعالی پیدا می کنی و قلب تو را نورانی می گردد آن وقت می فهمی نماز یعنی چه و فائده نماز چیست.
ای خانم کی بتو دستور داده که سر قبر علماء در روز شمع روشن کنی و به ریگ های قبر ریسمان ببندی برای اینکه صاحب قبر حاجت تو را بدهد؟ کجا گفته شده شب یک شنبه و شب چهار شنبه آثار مخصوصی دارد ؟ شب سه شنبه و شب یک شنبه چه فرقی دارد، شب چهار شنبه سوری کدامست،فال گوش چیست؟ در حمام شیخ و آب منجلاب چه خیر و خوبی دیده شده است؟ از کجا فهمیده ای نعل اسب نشانه اقبال است؟ اگر خوب دقت کنی می فهمی تمام این ها عین شرک و بت پرستی است.
زهی نادانی و بی خردی که بهمه چیز متوسل می شوی غیر بحق تعالی در صورتی که معنای ایمان همان عقد قلب و ارتباط واتکال بخداست.
از همه بدتر سحر و جادو و فال گرفتن و چه جنایتها و کارهای ناشایسته ای که در این زمینه از بعضی زنهای نفهم دیده می شود چقدر این طرف و آن طرف می دوند و پول بجادو گر می دهند که بخیال خودشان زبان کسی را ببندند یا میان دو نفر را جدائی بیندازند ، آیا از این کار غیر از شر چه چیز عائد تو شده ، اگر مسلمانی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله از سحر و جادو نهی فرموده ، و در تعداد گناهان کبیره شمرده می شود و امثال این خرافات بین عوام مخصوصاً بین زنها فراوان است و بناچار از شرح آن خود داری می کنیم.
و تمام آنها از روی نادانی و نقطه ضعف نفس و فقدان ایمان پدید می گردد ، کسی که خدای خود را شناخت و فهمید که تمام امور بید قدرت او انجام می گیرد و تاثیری در چیزی نیست مگر بخواست او در تمام حالات شب و روز ، در حال صحت و مرض ، در حال خوشی و ناخوشی دست نیازمندی بدرگاه بی نیاز او بلند می کنند و بنماز و دعاء و تضرع حاجات خود را از او می خواهد و امید خود را از همه چیز قطع می کند و دل بکرم او می بندد و در طریق تحصیل معرفت و قرب بحق تعالی می کوشد.
بخانم ها توصیه می نمایم عوض آن که وقت خود را صرف خرافات و کارهای بی معنی می کنند چشم دل باز کنید و پس از تهذیب اخلاق در طریق تحصیل معرفت و رضای حق تعالی بکوشید و باین واسطه دل و قلب خود را جلاء دهید.
اگر چه تحصیل معرفت و محبت بحق تعالی و طریق قرب او کار کوچکی نیست و صنف زن بجهاتی ضعیف تر و ناتوان تر از صنف مرد بشمار می رود لکن از آن طرف زن اگر با کمال متانت و استقامت جدیت نماید و در طریق رضای حق بکوشد خداوند زودتر در رحمت را بروی او می گشاید زیرا که بجهاتی راه او بحق نزدیک تر است و این طریق پر پیچ و خم و این راه دور و دراز را بهتر می تواند طی نماید.