Untitled Document

کتابخانه بانو امین(ره)

تغییر اندازه فونت

A+ | A- | Reset
میزان در قیامت ساخت PDF چاپ ارسال به دوست

میزان در قیامت
در سوره انبیاءفرموده: ( در روز قیامت مقرر می نمائیم میزان عدل را پس ستم نمی شود بکسی از حق او اگر چه عمل وی بقدر وزن یک دانه ( خردل) باشد آن را حاضر می گردانیم).
در سوره اعراف فرموده: وزن در روز قیامت حق است کسی که میزان عمل وی در قیامت سنگین باشد رستگار است و کسی که میزان عمل وی سبک باشد ضرر و خسران برده و بآیات ما ستم نموده.
و باید دانست که میزان هر شیء  چیزی است که آن شیئی به آن سنجیده می شود تا آن که اندازه آن معلوم گردد و نیز میزان هر چیزی بایستی از سنخ همان چیز باشد ، چنان چه میزان اجسام ترازو و قپان و غیره است و میزان علم (منطق) است که صحت و فساد براهین بآن شناخته می شود و عقل کل میزان همه چیز است ، حضرت امیر علیه السلام فرموده: ( من میزان قیامتم) وای بحال ما و شرمندگی ما که در قیامت اعمال و اخلاق ما را بسنجند با اعمال و اخلاق اولیای حق تعالی.
شخص عاقل بایستی همیشه مراقب اعمال و افعال خود باشد و انسان کامل را میزان و معیار اعمال و اخلاق خود قرار دهد و بروش او عمل نماید تا آنکه راه سعادت خود را بیابد.