کتابخانه

تغییر اندازه فونت

A+ | A- | Reset
خطاب به خواهران دینی ساخت PDF چاپ ارسال به دوست

خطاب به خواهران دینی و ملی
گمان نکنید اگر شما شیک و مد و بدون حجاب از منزل بیرون آئید شرافت مند می شوید و مردها بنظر تقدیس بشما نگاه می کنند ، همان کسانی که شما را خانم خطاب می کنند این ها روی اصل قوای شهوانی است و نگاه آنها نگاه شهوت آمیز است ، نه روی اصل فضیلت ، همان که با صورت بشاش شما را استقبال می کند و بشما دست می دهد و احترام می گذارد در دل شما را خانم بی عفت می داند و اگر قدری با غیرت باشد هیچ وقت امثال شما را به همسری نمی گیرد.
خواهر ، تو مسلمان ومسلمان زاده  ای و مقدسات مذهب در تمام ملل محترم است خود را هدف تیر چشم های ناپاک بعض مردهای بی عفت قرار مده در خانه خود بنشین و مشغول انجام وظیفه خدا پسند خود باش و سعادت خود را تامین نما و مواظب باش که مبادا از آن زنهائی باشی که در حدیث حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرموده: (آخرالزمان که بدترین زمانها است زن هائی ظاهر می شوند با زینت نمایان و لباس پوشده اند ولی برهنه اند وآنها از دین خارجند داخل در فتنه و فسادند و بشهوات مایلند و در جهنم جاویدانند).
و نیز سعی نما که از آن زنهائی نباشی که بعمل رکیک تو دریای غضب پروردگار بتلاطم آید و بر مسلمان ها بلاء نازل گردد.
چنان چه در حدیث از رسول اکرم است که فرموده : وقتی کشف حجاب گردید زن ها مثل مردهای جوان از منزل بیرون آمدند و احکام قرآن تغییر داده شد منتظر بلاء باشید که بلاء بر شما می ریزد همان طوری که باران از ابر می ریزند آن وقت منتظر قیام قطب الاقطاب باشید.
ظاهراً مراد از قطب الاقطاب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است و این که فرموده زنها مثل مردهای جوان بیرون می آیند شاید مقصود این باشد که زن ها لباس مردهای جوان را می پوشند و موهای سر خود را مثل مدهای جوان کوتاه می کنند و بر زین که در بسیاری از اخبار اشاره دارد سوار می شوند و باین وضع بدون روپوش و حجاب از منزل بیرون می آیند وای بحال مردم آن زمان که اشخاص پرهیزکار نیز بآتش آنها می سوزند و چاره ای ندارند.
تو که خانم عفیفه مجلله هستی و هیچ قصد سوئی نداری چه داعی داری که مال خود و مال شوهر خود را صرف مد و تجملات گوناگون نمائی و هر روزی با چه زحمات فوق العاده ای خود را زینت داده مثل یک نفر مغازه دار صبح که می شود متاع خود را زینت می دهد و در معرض نمایش مشتری ها می گذارد ، خود را در معرض نمایش مرد و زن قرار می دهی (22) و چون در هر نظر گناه علی حده ای است حساب کن از منزل که بیرون می آئی تا برگردی چقدر گناه کرده ای.
ببین پیشوای ما بتول اطهر (فاطمه سلام الله علیها) دختر پیغمبر صلی الله علیه و آله در جواب پدر بزرگوارش چه می گوید وقتی آن جناب از اصحاب سئوال فرمود: ( آیا برای زن چه عملی ازهمه چیز بهتر است ) کسی نتوانست جواب گوید خبر بفاطمه سلام الله علیها رسید می گوید: ( برای زن چیزی بهتر از این نیست که او مردی را نبیند و مردی او را نبیند).
اگر ما ادعای تشیع و اسلامیت داریم بایستی قدم پشت قدم اولیاء دین گذاریم و بروش آنها عمل نمائیم تا خوشبخت ترین مردم باشیم، در همین جا مطلب راجعه بحجاب را خاتمه می دهیم و اینک شروع می کنیم در رکن سوم.