Untitled Document

کتابخانه بانو امین(ره)

تغییر اندازه فونت

A+ | A- | Reset
خطاب به برادران دینی ساخت PDF چاپ ارسال به دوست

خطاب به برادران دینی و ملی
بشما توصیه می نمایم هر یک از شما عفیفه پرهیزکار دارید از وی بسیار قدردانی کنید و وی را عزیز و محترم بدارید و از هیچ فداکاری درباره وی خودداری منمائید و بدانید که وی یک فرشته معنوی است در منزل شما که سعادت دنیوی رهین اوست البته می دانید مال و عرض و ناموس شما بدست همسر شماست اگر زن شما عفت خود را از دست داد و میل پیدا نمود همیشه آرایش کند و با لباسهای شیک و مد ، بلکه تقریباً عریان در معابر  و خیابانها خود نمائی و جلوه گری کند با این حال چطور مطمئن می شوید که مال و عرض و ناموس شما محفوظ ماند.
اگر خوب دقت کنید می فهمید قسمت عمده بی عفتی های زنهای امروزه زیر سر مردهای سابق است که غالباً بنظر حقارت آمیز زن های محترم خود را می نگریستند و دختر معصومی که در منزل می آوردند از هیچ گونه آزاری نسبت بوی خودداری نمی نمودند ، روزها بایستی امور خانه را انجام دهد و شب ها بچه داری کند و بی خوابی کشد و زحمات وی را بهیچ وجه لایق تقدیس نمی دانستند و کسان شوهر نیز گویا وظیفه خود را چنین می دانستند که بایستی هر یک نیش زبانی باو نزنند و وی را آزار نمایند (اف) بر این عادت شوم ایرانی ها که دعوی مسلمانی می کنیم و از قانون اسلام و حقوق زنا شوئی که پیغمبر اسلام صلی الله علیه وآله مقرر فرموده هیچ خبر نداریم.
همین جفاهای مردها بود که زنها را جری نمود (فواره چون بلند شود سرنگون شود) اگر مردها زن عفیفه پرهیزکار خود را محترم دارند و با صداقت و مهربانی با وی رفتار کنند و امور معاش خانوادگی را تامین نمایند، گمان نمی کنم دیگر زن های نجیب میل نمایند با مردهای اجنبی روبرو شوند و با آنها دوستی پیدا کنند همان نشستن با شوهر و بچه های خود از هر لذتی در نظر آنها لذیذتر است.
با آن محبتی که در دل مادر نهفته چه شد که بعضی مادرها نوزاد عزیز خود را بدست دیگران می سپارند و خود در ادارات یا مغازه ها مشغول عملیات می شوند عامل بزرگ این فجیعه همان تعدی بعضی از مردها بوده که حقوق زنها را آن طوری که شارع مقدس دستور داده عملی نمی کردند.
خلاصه اگر مردها بزن محترم با تقوای خود بنظر تقدیس و تجلیل نظر نمایند ، زن های بی عفت می فهمند که شرافت و فضیلت زن مولود عفت و تقوای وی می باشد.