کتابخانه

تغییر اندازه فونت

A+ | A- | Reset
شئون پیغمبری اظهار معجزه است ساخت PDF چاپ ارسال به دوست

دیگر از شئون پیغمبری اظهار معجزه است
پیغمبر حتماً بایستی دارای معجزه باشد ، یعنی کاری کند که دیگران عاجز باشند از آن ، مثل این که باذن خدا مرده زنده کند ، یا کور مادر زاد را بینا گرداند ، یا عصا را اژدها کند ، یا ماه را دو پاره کند و غیر این ها معجزاتی که از پیغمبران ظاهر گردید بسیار است و هر یک از آن ها بمقتضای وقت و موقعیت زمان و ما فوق آن چه را که در دسترس بشر بود اظهار می نمودند مثل این که در زمان حضرت مسیح علیه السلام اطباء حاذق بودند که امراض خیلی سخت را معالجه می نمودند آن حضرت باذن حق تعالی مرده زنده می کرد کور مادر زاد را بینا می نمود ، در زمان حضرت موسی علیه السلام علم سحر شیوع داشت خداوند بدست آن حضرت ما فوق آن را جاری کرد عصا را اژدها می کرد و سحر آنها را باطل می نمود و نیز در زمان پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله اشعار و ادبیات بسر حد کمال رسیده بود آن جناب قرآن را آورد و فرمود: اگر جن و انس جمع شوند و بیک دیگر کمک دهند نمی توانند مثل این قرآن یا مثل یک سوره ای از این قرآن یا جزئی از آن را بیاورند چنان چه فرمود: « قل لئن اجتمعت الناس علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن» تا آخر آیه .
و نیز پیغمبر و رسول بایست از تمام جهات اشرف و افضل باشد و گر نه چگونه می شود بر تمام خلق حکومت نماید و بحکم خدای متعال همه فرمان برار و منقاد او باشند.
پیغمبر ما کیست و دلیل بر پیغمبری او چیست؟
محمد صلی الله علیه و آله پدرش عبدالله جدش عبدالمطلب ، پدر جدش هاشم پسر عبدمناف ، مادرش آمنه دختر وهب. موضع تولدش مکه معظمه، در شکم مادر بود که پدرش وفات نمود ، در کودکی مادرش از دنیا رفت و در کفالت جدش عبدالمطلب بزرگ شد در سن بیست و پنج سالگی با خدیجه ازدواج نمود ، چند اولاد پسر و دختر آورد همه در زمان خود آن حضرت مردند یک دختر از او باقی ماند ( فاطمه سلام الله علیها) بعد از چهل سال که از عمر شریفش ادعای پیغمبری نمود و مطابق ادعایش اظهار معجزه نمود با اینکه حضرتش امی بود مدرسه نرفته و درس نخوانده بود و بظاهر فقیر و بی پدر و مادر بزرگ شده بود بقدری فضائل و علوم از وجود مبارکش هویدا بود که بشمار نمی آید.
چنان چه تاریخ نشان می دهد و در زمان حیاتش معجزات بسیار از آن وجود مبارک ظاهر گردید ، مثل شق القمر ، حرف زدن سنگ ریزه  بدست مبارکش و امثال اینها که هر یک بتنهائی معجزه بزرگی است و یقین قطعی می شود بر پیغمبری و رسالت آن بزرگوار.