کتابخانه

تغییر اندازه فونت

A+ | A- | Reset
یکی از شئون پیغمبری مقام عصمت است ساخت PDF چاپ ارسال به دوست

یکی از شئون پیغمبری مقام عصمت است
هر پیغمبری باید معصوم باشد یعنی از اول عمر تا آخر هیچ خطا و گناهی و لو سهواً از او سر نزند زیرا اگر خطاکار باشد چگونه می توان وثوق و اطمینان بگفته های او پیدا نمود؟
و از آیاتی که بر می آید که از انبیاء گناه صادر شده مثل ( و عصی آدم ربه) ظاهرش مراد نیست ، بلکه علماء گفته اند: ( ترک اولی) (9) بوده و نه مخالفت نهی ، اینست که در هر جائی که یک عمل جزئی که مخالف با مقام آنها بوده از آن ها صادر می گشت مضطرب می شدند و سالها بنای گریه واستغفار می گذاشتند تا آن که توبه آنها قبول می شد.